ANUNCIS I INFORMACIONS

català | castellano

Darrera actualització:23/09/2020

Segona aprovació inicial del "Pla Especial d'Infraestructures per a l'obertura del carrer Plàsmica (PEI1) gener 2020", dins dels àmbits PMU2, PMU5 I PAU C/ Huelva. (Fins el 14 d'octubre de 2020).

Proposta avanç de la Modificació PGM Can Rosés, de Cornellà de Llobregat, d'iniciativa privada. (Fins el 14 d'octubre de 2020).

Proposta avanç de la Modificació del Pla General Metropolità de l'àmbit patrimonial de l'antiga Fàbrica Rosés, novembre 2019, de Cornellà de Llobregat, d'iniciativa privada. (Fins el 14 d'octubre de 2020)

 

Modificació de la Disposició Transitòria Primera de l'ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles al municipi de Cornellà de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire (ZBE). (Fins el 9 d'octubre de 2020)

 
  • Proposta d'estructura de costos del contracte de serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat. Resolució - Edicte
 
 
 
 
 
 
 

Información pública

 

Normativa en tràmit

 

 

Altres informacions

Síndic de Greuges de Cornellà

 

Síndic de Greuges de Catalunya

 

Altres