PRESSUPOSTOS

Darrera actualització: 21/01/2020

En aquest apartat estan publicats els pressupostos de l'Ajuntament, així com els dels Organismes Autònoms, Societats Municipals i Fundacions. En aquesta mateixa secció també trobem dades sobre l'execució, modificacions (en el cas que n'hi hagi hagut) i la liquidació del pressupost municipal.

També es disposa a través del Portal de Transparència de Catalunya informació pressupostaria, execució, despeses per habitant, deute viu, i molts altres indicadors.

En aquest apartat, des de 2013 es va publicant, en compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'acord amb els criteris continguts al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, els documents del grau de cumpliment de l'estabilitat pressupostària de cada exerci. Seguin les indicacions de l'Oficina virtual del Ministeri d'Economia i Administracions Públiques i les seves Normatives

  • Explicació gràfica del pressupost municipal
  • Pressupost general
  • Fundació Privada per a l'Atenció a Persones Dependents
  • Estats d'execució
  • Modificacions pressupostàries
  • Liquidació Ajuntament
  • Liquidació Radio
  • Estabilitat Pressupostària

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general